BilgiBiz Yazılım / Pazar ve Endüstri Analizi

BilgiBiz Yazılım olarak, Donanım ve Yazılım sektörüne yönelik devamlı takip ettiğimiz BT İhracat Grubu için kısa bir Pazar ve Endüstri Analizi paylaşmak istiyoruz.

 

Pazar Özeti:

 

Türkiye’de Bilgi ve iletişim sektörü hızla gelişmektedir.  Dünya genelinin aksine, Türkiye’de bilgi teknolojileri pazarı donanım ağırlıklı bir yapıdadır. Dünya genelinde donanım tüm bilgi teknolojileri harcamasından % 39 pay alırken, Türkiye’de bu rakam yaklaşık % 81 seviyesindedir. Görüldüğü gibi yazılım bu pazardan sadece % 19 pay alabilmiştir. Ancak dünya trendlerini ve Türkiye pazarını incelediğimiz de, donanım ağırlıklı bu yapının, yazılım ve hizmetler alanında daha fazla büyüyeceğini ön görebiliriz.

 

TÜBİTAK-MAM (Marmara Araştırma Merkezi) verilerine göre; Türkiye’de yaklaşık 1.600 adet yazılım üreten yerli firma yer almaktadır, sektör şirketleri KOBİ yapısındadır ve ölçekleri küçüktür, sermaye yapıları güçlü değildir (Grafik 1.1.). Bu firmaların yaklaşık % 35’i, teknoloji geliştirme merkezlerinde yer almaktadır ve % 87,2’si KOBİ yapısındadır. Diğer bir ifadeyle; % 51’i 10 kişiden az, % 35,7’si 10 – 50 kişi arasında, % 9,8’i 50–250 kişi arasında ve % 3’ü ise 250 kişiden fazla işgücü istihdam etmektedir.

 

Grafik 1.1. Yazılım Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Ölçeklerine Göre Dağılımı (%)

Ayrıca TÜBİSAD(Bilişim Sanayicileri Derneği)’a göre 2008’de 1,081 tane olan yazılım şirketi, 2023’ de 3,210 şirkete kadar artması bekleniyor.

Son olarak TÜBİTAK - MAM’ın yaptığı bir diğer araştırmaya göre, Türkiye’de; üretim ve otomasyon, telekom, enerji, elektrik ve elektronik, finans, lojistik, tekstil, eğitim, medya, savunma, sağlık, turizm, inşaat, kamu alanlarında yazılım geliştirilmektedir (Grafik 1.2.).

 

 

 

Grafik 1.2. Geliştirilen Ulusal Yazılımların Alansal Dağılımı

 

 

1.1             Endüstri Analizi ( Porter’s Five Force)

1.1.1     Sektöre Yeni Girecek Olan Şirketlerin Potansiyel Tehlikeleri ve Engelleri (Threat of New Entrants)

 

Yazılım sektörü giriş bariyerleri Türkiye’de çok düşük. Bunun en büyük nedeni artan teknokent yapıları. Teknokentler girişimci ruhla yaklaşan ve ARGE projesi olan yatırımcılara sektör içinde düşük bir yatırımla kendi şirketini kurma imkânı veriyor. Ayrıca bu merkezlerde yer açan şirketler çeşitli vergi indirimlerinden ve/veya muafiyetlerinden yararlanıyorlar.

 

Ancak sektör kendi içerisinde uzun bir öğrenme zamanı istiyor. Bu hem işin kendisini kapsıyor, hem de güçlü bir iş ağı inşa etmek ve müşterilerin güvenini kazanmakta uzun bir zaman alıyor. Ayrıca yazılım sektörü müşterileri daha çok uzun süreli kontratları tercih ediyorlar. Bunun iki ana nedeni var; birincisi, yazılım şirketini değiştirme maliyetinin yüksek olması. İkincisi, müşterinin çalıştığı yazılım şirketine olan bağlılığı. Bu nedenlerden dolayı işveren şirketler, yazılım şirketini değiştirmek yerine, hâlihazırdaki şirketin performansını arttırmaya çalışıyorlar. Bunlar ise sektöre yeni gireceklerin tehdit oranını azaltıyorlar.

 

Sonuç olarak sektör giriş bariyerleri yeni girecek şirketlerin bazı engeller olmasına rağmen yine de yüksek. Bu yüzden 5 üzerinden 3.5 olarak değerlendirebiliriz.

 

1.1.2         İkame Ürünlerinin Tehditleri (Threat of Substitute Products or Services)

 

Yazılım sektörü içerisinde ikame ürün tehdidi çok azdır. Ancak işverenlerin kendi yazılım birimini kurma ihtimali her zaman vardır. İşveren şirketler tarafından bu yöntem maliyeti yüksek olduğundan çok tercih edilmese de bir tehdit olduğu inkâr edilemez. Bir diğer tehdit ise freelance çalışan yazılımcılar.  Bunların güvenilirliği Kobilere göre çok düşüktür bu yüzden az tercih edilirler.

 

Sonuç olarak ikame ürünleri tehdidi yazılım sektörü içerisinde azdır. Bu yüzden 5 üzerinden 2 olarak değerlendirebiliriz.

 

1.1.3         Alıcıların Pazarlık Güçleri(Bargaining Power of Customers)

 

Sektöre giriş bariyerleri düşünce otomatikman alıcının pazarlık gücüde artıyor. Yazılım sektöründe çalışan firmalara web siteleri ve sosyal medyada ulaşmak çok kolay olduğu için işveren firmalar çok rahat bir şekilde karşılaştırma yapabiliyorlar. Bu şeffaf görünüm sayesinde alıcının gücü artıyor. Dahası işveren şirketler gün geçtikçe olgunlaşıyor ve yazılım şirketlerinin işleyişini anlıyorlar. Bununla aynı doğrultuda istekleri daha bilinci bir şekilde artış gösteriyor. Ancak yukarıda da bahsettiğim gibi şirket değiştirme maliyeti yüksek olduğu için alıcının gücü, anlaşma yapıldıktan sonra düşüşe uğruyor.

 

Sonuç olarak alıcı yazılım pazarında çok güçlü bir durumdadır. Alıcıların pazarlık gücünü 5 üzerinde 4 olarak verebiliriz.

 

1.1.4         Tedarikçilerin Pazarlık Gücü(Bargaining Power of Suppliers)

 

Tedarikçilerin Pazar hâkimiyetleri yazılım sektöründe çok düşüktür çünkü sektör hizmet alanların belirlediği şartlar altında yapılan alımlara göre dönüyor. Ayrıca sektör içerisinde birbirine benzeyen çok firma olması fiyatlandırma konusunda hizmet sağlayanların düşük fiyatlandırmaya gitmeye zorluyor.

 

Sonuç olarak tedarikçiler pazarda oldukça az güce sahip. Bu yüzden 5 üzerinden 2 ile derecelendirebiliriz.

 

1.1.5         Endüstri İçindeki Firmaların Rekabeti (Intensity of Competitive Rivalry)

 

Rekabet oranı pazar segmentasyonuna ve hedef markete göre değişkenlik gösteriyor. Ancak Standard prosedürde bir yazılım şirketi için rekabet çok yukarıda. Müşterilere yenilikçi ürünler ya da servisler sunarak rekabet oranı azaltılabilir.

Sonuç olarak sektör içerisinde ki rekabet yüksektir özellikle uzmanlaşmamışsan. Bu yüzden 5 üzerinden 3.5 ile değerlendirilebilir.

 

 

 

(Analiz için firmamız Pazarlama ve İletişim Sorumlusu M. Kutlu SARAÇ’a Teşekkür Ederiz.)

 

BilgiBiz’e ulaşmak için;

 

Nihal ÖZDERELİ

Information Management / Director
BilgiBiz Software

 

Phn: +90 (0312) 485 28 81

Mail: nihal@bilgibiz.com