BilgiBiz Afet ve Acil Durum Planlama Yazılımı

 

BilgiBiz tarafından Tübitak desteği ile geliştirilmekte olan genetik algoritma kullanılarak, yerel yönetimlerin, afet ve acil durum sonrasında ilk hamleleri planlamasına yönelik sistemimiz; konuyla ilgilenen paydaşlarımızla birlikte gelişmeye ve kullanımda yaygınlaşmaya devam etmekte ayrıca ulusal ve uluslararası yeni paydaşlarımızın katılımını beklemektedir.

 

Dünya üzerinde gerek doğal nedenlerle oluşmuş gerekse insan eliyle oluşmuş (ihmal veya kasıt sonucu) afetlerin sonuçları farklı şekilde kendini göstermektedir. Örneğin Türkiye topraklarının % 42'si I. derece, % 24'ü II. derece, % 18'i III. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Türkiye nüfusunun yarısından fazlası deprem bölgelerinde yaşamaktadır. Deprem bölgeleri sismik açıdan riskli bölgeler olarak kabul edildiğinden, Türkiye topraklarının % 96'sının riskli bölge olduğu ve Türkiye nüfusunun % 98'inin afet tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu açıkça görülmektedir. Her yüzyıl da yaşadığımız gibi gelecek yüzyıllarda da yaşayacağımız birçok afet olduğu aşikârdır. Ancak bu afetlerin önüne geçemesek bile afet sonrası hızlı hareket ederek can ve mal kaybını mümkün olduğunca azaltmak elimizdedir. İşte buradan yola çıkan BilgiBiz, geliştirdiği algoritma sayesinde yerel yönetimlerin hızlı ve başarılı bir şekilde üstelik maliyet etkin olarak afet bölgesine ulaşması ve yardıma başlaması için kaynaklarını en etkili şekilde kullandıran bir karar destek sistemi sunmaktadır.

 

Geliştirmekte olduğumuz yazılım ile

 

·         Tüm ulaşım çeşitlerine (Havayolu, Karayolu, Denizyolu, Demiryolu) göre sahip olunan tüm araç kapasitesi için müdahale planlanabilmektedir.

·         Sistem GIS tabanlı olarak harita ara yüzleri üzerinde çalışmaktadır.

·         Afet anında değişecek olan coğrafi ve beşeri bölümlere göre (köprü yıkılması, tünel göçmesi, vb.) sistem üzerinden planlama manifestoları üreterek, hızlıca yeniden duruma göre planlama imkanı sunmaktadır.

·         Sistem üzerinde kayıtlı tüm personel (Medikal ekip, UMKE, AFAD Personeli….gibi) ve ekipman, yine sistem üzerinde kayıtlı lojistik ağı ile hızla planlanarak afet bölgesine intikal ettirilebilmektedir.

·         Planlama esnasında sistem üzerinde tanımlanmış 36 farklı girdi ve kısıtı aynı anda değerlendirebilmektedir.

Bu yeteneklere ek, sistemi sürekli geliştirmeye ve algoritmamızı sürekli testlere tabi tutarak optimize etmeye devam ediyoruz. Uluslararası ölçekte ilgilenen tüm sektör ortaklarımız ile görüşmeyi diler, böylesi büyük bir sisteme ihtiyacı olan her bölgede yeteneklerimiz ölçüsünde ihtiyaçları karşılamayı hedefleriz...

 

İletişim:

 

Mail:   info@bilgibiz.com

Phn:  +90 (0312) 485 28 81

GSM: +90 (0535) 626 79 39