AR-GE VE REFORM TASARISI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE

AR-GE VE REFORM TASARISI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE
Ülkemizde Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi noktasında en önemli gelişmelerden biri geçtiğimiz hafta yaşandı. Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Ar-Ge ve Reform Paketi” olarak 14 Ocak’ta duyurduğu yeni kararlar Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminde yer alan tüm oyuncuları yakından etkileyecek nitelikte.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Tasarısı olarak TBMM Başkanlığı’na sunulan Ar-Ge ve Reform Paketi’nin Şubat ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ile ilgili maddelerin tam listesi aşağıdaki gibi olup; detaylar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

TASARIM DESTEKLERİ
 1. Tasarım Merkezleri Hayata Geçirilecektir.
 2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde de Tasarım Faaliyetleri Desteklenecektir.
AR-GE İLE SANAYİNİN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ
 1. Sektörel Farklılıklara Göre Ar-Ge Merkezlerindeki Personel Sayı Sınırı Farklılaştırılacaktır.
 2. KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve Tasarım İhtiyaçlarını Sipariş Yoluyla Karşılamaları Sağlanacaktır.
 3. Firmaların Ortak Proje Yapmaları Desteklenecektir.
NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI VE İSTİHDAM
 1. Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Lisansüstü Ders Saatleri Muafiyet Kapsamına Alınacaktır.
 2. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde Projeyle İlgili Olarak Dışarıda Geçirilen Süreler % 100’e Kadar Destek Kapsamına Alınacaktır.
 3. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Gelir Vergisi İstisnaları Eğitim Düzeyine Göre Artırılacaktır.
 4. Ar-Ge ve Tasarımda Çalışacak Yabancı Araştırmacıların Çalışma İzin Süreçleri Kolaylaştırılacaktır.
 5. Ar-Ge Merkezlerinde Temel Bilimler Mezunlarının İstihdamı Desteklenecektir.
 6. Doktora Sonrası Araştırmacılar Desteklerden Yararlanacaktır.
TİCARİLEŞTİRME VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI
 1. Belirli Alanlarda İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Hayata Geçirilecektir.                                                  
 2. Yenilikçi Firmalara Doğrudan Girişim Sermayesi Sağlanacaktır.
 3.  “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi”nin Kapsamı Genişletilerek Yerli ve Yenilikçi Firmalar Kamu Alımlarıyla Desteklenecektir.
 4. Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Kapsamında Dışarıdan Alımlarda “Gümrük Vergisi İstisnası” Uygulanacaktır.
 5. Yenilikçi İş Fikirlerine Sağlanan Teknogirişim Desteği Girişimci Başına 5 Katına Kadar Çıkarılacaktır.
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ
 1. Öğretim Üyelerinin Üniversite - Sanayi İşbirliği Gelirlerinden Yapılan Kesintiler Büyük Oranda Kaldırılacaktır.
 2. Öğretim Üyelerinin Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Kısmi Süreli / Sürekli Çalışabilmeleri Sağlanacaktır.
 3. Projelerde Görevli Öğretim Üyelerinin Ücretleri İyileştirilecek ve Döner Sermayeden Muaf Tutulacaktır.
ETKİN KOORDİNASYON VE GÜÇLÜ EKOSİSTEM
 1. Bilişim Sektöründeki Firmaların Nitelik ve Yeterliliklerini Belirlemeye Yönelik Yetki Belgesi Verilecektir.
 2. Bakanlık Destek Programları Devredilerek Benzer Programlar Arasındaki Uyum ve Koordinasyon Sağlanacaktır.
 3. Kamu Destekli Projelerde Görevli Bursiyerlere Sigorta İmkânı Sağlanacaktır.
 4. Lisansüstü Projelerde Çalışan Öğrencilere Burs Ödenebilmesi Sağlanacaktır.
 5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde Yönetici Şirket Mülkiyetindeki Taşınmazlar Emlak Vergisinden Muaf Tutulacaktır.
 6. Faaliyete Geçmeyen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin Hükmi Şahsiyetleri Sona Erdirilecektir.
 7. OSB’lerde Kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin Onay, İzin ve Ruhsat İşlemleri OSB’lerce Gerçekleştirilecektir.
 8. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nden İstenen Veriler Dijital Ortamda Alınacaktır.
 9. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki Kira Üst Limitleri Gerektiğinde Bakanlık Tarafından Belirlenecektir.
 10. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin Değerlendirme Kurulunda KOSGEB’den de Temsilci Yer Alacaktır.
Daha detaylı bilgi edinmek için bize info@novicor.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Gelin beraber proje çözümleri üretelim, geleceği şekillendirelim
NoviCor Technology Partners EkibiCopyright © 2016 Novicor Technology Partners, All rights reserved.

----

Contact Info:
Novicor Technology Partners
Eski Büyüdere Cad No:67 Kat:5B / 4. Levent
Istanbul -
Turkey

Add us to your address book

Tel:+90 212 709 0850
Fax:+90 212 709 0899